Polski Klaster Audio z nagrodą SPECIAL AWARD 2018

Kapituła redakcyjna magazynu High Fidelity przyznała Polskiemu Klastrowi Audio nagrodę specjalną SPECIAL AWARD 2018 w wyrazie uznania dla naszej inicjatywy łączenia producentów sprzętu audio!

Cieszy niezmiernie, że nasze działania, zarówno w sferze idei i inicjatywy łączenia polskich producentów w imię wspólnej sprawy, jak i same konkretne działania – tworzenie spójnych zestawów audio i liczne prezentacje, zostały docenione i nagrodzone. Dodatkowym elementem satysfakcjonującym założycieli i członków jest fakt, że nagrodę otrzymujemy od magazynu ukazującego się od wielu lat i cieszącego się najwyższym uznaniem wśród osób poważnie traktujących świat audio.

Nagroda Specjalna High Fidelity dla Polskiego Klastra Audio
Opis redakcji do przyznanej nagrody:

Polski Klaster Audio to przykład na to, że współpraca się opłaca. Choć tworzą go ludzie o różnych charakterach, temperamentach, jak i poglądach na audio, to dzielą pasję do muzyki. Wychodzi im to znakomicie, co potwierdzają na wydarzeniach muzycznych i sprzętowych w Polsce i nie tylko. O jakości poszczególnych produktów świadczą pochlebne testy, które ukazały się w poświęconym Klastrowi, specjalnym wydaniu „High Fidelity”. Szkoda, że to jedyna tak dobrze zorganizowana, tak profesjonalna grupa w Polsce!

Wojciech Pacuła


Listę nagród opublikowano w grudniowym wydaniu magazynu

nagrody – lista